Flexibilní plastové sloupky

Ohebné plastové sloupky. Použitelné jsou i pro silniční provoz, včetně homologace.

Výhradní dodavatel vibrační techniky SKAKO Vibration pro ČR

Vibrační podavače, třídiče, zásobníky, síta, dopraníky

logo_slowstop2 Skako Vibration

Výhradní dodavatel SlowStop pro ČR

bezpečnostní sloupky a technologie pro vaši firmu

Dodavatel plastových zábran a dorazů

Plastové sloupky, zábradlí, dorazy, regálové ochrany a ochrany zdí

 Ocelové sloupky Slowstop
Ocelové sloupky Slowstop
 
plastove zabezpeceni
Plastové zabezpečení (polydrave)
 
SKAKO Vibration
Vibrační zařízení
 
Servis a náhradní díly
Servis a náhradní díly
 

Zpracování osobních údajů

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost DRAVE Technology s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost DRAVE Technology s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost DRAVE Technology s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti DRAVE Technology s.r.o. navštívil;

IP-adresa;

datum přístupu a doba přístupu;

případný dotaz návštěvníka;

kód odpovědi http;

přenášené skupiny dat;

údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost DRAVE Technology s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti DRAVE Technology s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost DRAVE Technology s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost DRAVE Technology s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost DRAVE Technology s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

2.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost DRAVE Technology s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti DRAVE Technology s.r.o. (viz výše), tak také kliknutím na tento link: zde . Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit DRAVE Technology s.r.o. Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti DRAVE Technology s.r.o. možné.

3. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

3.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost DRAVE Technology s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

3.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost DRAVE Technology s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.

3.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to v nastavení prohlížeče.

4. Užívání sociální pluginů

4.1. Webové stránky společnosti DRAVE Technology s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

4.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností DRAVE Technology s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

5. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

5.1. Při zpracování osobních údajů společností DRAVE Technology s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost DRAVE Technology s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

5.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost DRAVE Technology s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost DRAVE Technology s.r.o. zpracovává;

(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

(v) právo na přenositelnost osobních údajů;

(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

5.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost DRAVE Technology s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti DRAVE Technology s.r.o..

5.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost DRAVE Technology s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti DRAVE Technology s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 6.

5.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost DRAVE Technology s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

6. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

6.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

DRAVE Technology s.r.o.

IČO:            022 68 698

sídlo:            Volovnice 141, 547 01 Náchod

Tel.:             +420 736 604 027

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 21.5. 2018.

Pravidla Cookie

Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?
Některé funkce našich webových stránek využíváme například od dodavatelů třetích stran, když navštívíte stránku s vloženými videi nebo odkazy na YouTube. Tato videa nebo odkazy (a jakýkoli jiný obsah od dodavatelů třetích stran) mohou obsahovat soubory cookie třetích stran a informace týkající se jejich používání souborů cookie si můžete přečíst na stránkách těchto třetích stran.

Session identifikátor zapsaný v cookies - Jedinečný identifikátor uživatele předávaný pomocí cookie. Nutné pro běh webových stránek (košík, přihlášení uživatele, atd.). Jedná se o řetězec dlouhý 32 znaků.

Webová analýza
Tento web používá službu Google Analytics, která používá cookies. Na souhrnné úrovni soubory cookie ukládají informace o tom, jak návštěvníci stránky používají, včetně počtu zobrazených stránek, odkud návštěvník pochází, a počtu návštěv, které zlepšují web a zajišťují dobrý uživatelský dojem. Pokud cookies nepřijmete, nebudou uloženy žádné informace.

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com

Zařízení pro zavážení pecí

Systém zavážení pecí SKAKO VIBRATION byl vyvinut na základě více než 30letých zkušeností a ve spolupráci s našimi zákazníky, jejichž výrobky a výrobní procesy vyžadují jak automatický a rovnoměrný, tak i z hlediska hmotnosti přesný a kontrolovaný výrobní tok.

Zařízení pro zavážení pecí SKAKO VIBRATION jsou důležitou součástí řady výrobních procesů, jako např. automatické a z hlediska hmotnosti přesné:

 • zavážení kalicích a popouštěcích pecí
 • plnění průmyslových pracích a sušicích zařízení
 • zavážení a plnění průmyslových zařízení pro galvanizaci a povrchové úpravy

Kontrolované, automatické a hmotnostně přesné dávkování výrobků zaručuje neměnnou kvalitu výrobku, optimální vytížení zavážených zařízení a reprodukovatelná a dokumentovatelná výrobní data.

Prostřednictvím neustálé samokontroly při stálém porovnání kapacity ve smyslu POŽADAVEK/SKUTEČNOST a automatického sledování rychlosti dávkování ze zásobníku a žlabu je zaručeno plně automatické a absolutně rovnoměrné zavážení pece veškerými výrobky.

V závislosti na produktu a druhu zaváženého zařízení nabízí SKAKO VIBRATION různé standardní systémy vážení:

Dávkování produktu po šaržích:

 • pozitivní vážení šarže
 • negativní vážení šarže

Kontinuální dávkování produktu:

 • kontinuální negativní vážení
 • diskontinuální negativní vážení

Zařízení pro zavážení pecí

Good Vibrations

v průmyslu železa a oceli

 • Masivně navržená a pečlivě vyrobená síta a podavače – řešení vhodné zejména pro těžký průmysl
 • dodává zařízení do železáren a oceláren od svého založení v roce 1920

SKAKO VIBRATION je součástí globálně operující skupiny SKAKO, která vyvíjí a prodává:

 • Strojní vybavení a celá zařízení k výrobě betonu
 • Vibrační zařízení
 • Strojní vybavení pro tepelné zpracování

SKAKO VIBRATION se specializuje na technologii kontrolované vibrace a má mnohaletou zkušenost s řešením komplexních problémů v oblasti nakládání s materiálem ve zpracovatelském průmyslu.

SKAKO VIBRATION vyvíjí a prodává vibrační podavače, přepravníky a síta k aktivování, přepravě a třídění sypkých hmot.

K nalezení správného řešení je každý úkol – počínaje standardními stroji až po individuálně navržené zařízení – realizován v úzké spolupráci se zákazníkem.

Pro průmysl železa a oceli SKAKO VIBRATION nabízí zařízení pro:

 • Dávkování a třídění koksu
 • Extrahování a třídění vychladlé a horké strusky
 • Přípravu dávek pro vysoké pece
 • Dávkování přísad v ocelárnách

 

Good Vibrations

Vibrační zásobníky

TYP FV

FV vibrační zásobník odděluje a jednotí materiály do sebe vzájemně zaklesnuté

Dlouholetá zkušenost a stálý vývoj vibračních zásobníků SKAKO VIBRATION Typu FV s ohledem na výkon, doplňkovou výbavu a možnosti využití vytvářejí optimální vibrační zásobník.

Od ruční k automatické výrobě

V minulosti bylo ruční podávání jedinou možností, jak dávkovat do sebe zaklesnuté materiály.

Použitím SKAKO VIBRATION vibračního zásobníku Typu FV je dosaženo řízeného dávkování do sebe zaklesnutých materiálů (jako např. hřebíky, šrouby, kování atd.). Úhel, pod kterým magnetický pohon aktivuje zásobník a tím i materiál je nastaven tak, že vibrace oddělí od sebe i zaklesnuté výrobky.

Kontrolované a stejnoměrné dávkování

FV vibrační zásobník garantuje kontrolované a stejnoměrné dávkování sypkých hmot. Nastavením velikosti vibrací magnetického vibrátoru je kapacita plynule regulovatelná.

Při váženém dávkování se používá elektronický vážní systém, který upravuje, kontroluje a registruje tok materiálu dle požadovaných parametrů. Vážní systém SKAKO VIBRATION může být řízen a komunikovat s jinou řídící jednotkou.

Objem / Nosnost

FV vibrační zásobník se dodává ve standardních velikostech s ohledem na objemové plnění, nosnost a požadovanou kapacitu.

Robustní konstrukce vibračního zásobníku umožňuje úplnou nezávislost na vlastní hmotnosti materiálu.

Flexibilita

SKAKO VIBRATION FV vibrační zásobník je po celém světě zařazen v různých technologických procesech.

Zásobování výroby, dávkování vážních zařízení, balicích linek. V kombinaci s vibračním dopravníkem a SKAKO vážním systémem slouží k váhově přesnému dávkování vsázek do kalicích pecí, praček a dalších zařízení k povrchové úpravě.

Spolehlivost

SKAKO VIBRATION je světově uznávaný dodavatel vibračních zařízení. Více než 30 let působí na trhu a řeší úlohy spojené s manipulací sypkých hmot.

SKAKO VIBRATION má tedy optimální předpoklady řešit a realizovat specifické úlohy zákazníků.

Pro SKAKO VIBRATION není FV vibrační zásobník pouze strojem, nýbrž částí procesu, který má zákazníkům přinést optimální výkon.

Instalace, školení a servis jsou zajištěny zkušenými pracovníky SKAKO VIBRATION.

Servisní střediska po celém světě a jejich sklady zajišťují rychlou reakci na požadavky.

Vibrační zásobníky

Aktuality

9. 3.
2015

Nové produkty v naší nabídce

Nové produkty v naší nabídce

Číst dál...
30. 10.
2017

Nové webové stránky

Nové webové stránky

Pro lepší přehlednost jsme pro naše klienty spustili nové webové stránky.

Číst dál...

TOP
×