Vibrační podavače

TYP FC-N

SKAKO VIBRATION vibrační podavače typu FC-N můžeme najít všude v průmyslových procesech, kde je nutno řešit podávání a dávkování materiálů.

Zásobují drtiče a mlýny v lomech, dolech a cementárnách. Vykládají železniční vagóny, dopravují směsi v betonárnách, rudy, pelety a minerály v ocelárnách a chemickém průmyslu. Dávkují suroviny v potravinářském průmyslu. Zásobují pece a zařízení na povrchovou úpravu při výrobě mincí atd. , manipulují se slévárenským pískem a ocelovými odlitky. Manipulují prostě se všemi druhy volných materiálů od prášků až po velké frakce rudy s výkony od několika kg až po tisíce tun za hodinu. Provozně spolehlivé, ekologické a s minimálním opotřebením. Spolehlivost, jakou vykazují naše manipulační zařízení najdete také v našem servisu. Máme spolehlivé montéry, školený servisní personál, sklad ND a pracujeme na celém světě.

Účinná aktivace sypkých hmot

  • Při správně nainstalovaném vibračním žlabu jednotky SKAKO VIBRATION se šíří vibrace sloupcem materiálu a zajišťuje účinná aktivace materiálu tam, kde je největší tendence vytváření mostů.
  • Tvar násypky využívá tendenci materiálu vytvářet most a stabilizuje statický tlak, to znamená, že tlak materiálu na žlab zůstává konstantní bez ohledu na množství materiálu v silu.
  • Regulovatelná klapka násypky zajišťuje optimální poměr mezi neuzavíratelným otvorem sila a správným tokem materiálové vrstvy na vibrační žlab.
  • Způsob zavěšení sjednocuje regulaci náklonu vibračního žlabu s bezrezonančním, rázypohlcujícím pružinovým systémem s prakticky neomezenou životností.
  • SKAKO VIBRATION podavače s použitím vibračního žlabu, který záměrně aktivuje materiál a současně využívá všech výhod řešení, tvoří jeden funkční, stabilní a provozně ekonomický celek.

Jednoduchý systém s mnohostranným využitím

SKAKO VIBRATION podavač typu FC-N nabízí mnohostranné využití se 4 stupni výbavy, 11 standardních velikostí, většinou ve dvou základních provedeních a se 3 typy vibrátorů.

Stupně kompletace

Použití podavačů od jiných výrobců, které jsou mnohdy na nízkém stupni kompletace, to znamená, že mají pouze jeden vibrační žlab, může být komplikované, neboť se předpokládá:

  • materiál proudí ze sila sám, když je zapnuto dávkování,
  • v době dávkování zůstane tlak materiálu konstantní,
  • dodavatel podavače převezme zodpovědnost za přechod materiálu mezi silem a dopravním žlabem, konstrukci klapky regulující množství podávaného materiálu ze sila a zajistí zavěšení vibračního žlabu bez přenosu vibrací na okolní zařízení.

Tyto problémy jsou vyřešeny použitím podavače SKAKO VIBRATION typ FC-N, který je dodáván s otevřenou nebo uzavřenou výsypkou.

Velikosti podavačů

Při standardní velikosti žlabů od 200 do 3150 mm jsou pokryty podavačem FC-N oblasti výkonů od několika kg do několika tisíců tun za hodinu.

Základní provedení

Většina sypkých hmot má sypný úhel větší než 30° a proto může být použita k jejich manipulaci krátká výsypka podavačů SKAKO VIBRATION.

Pro sypké hmoty se sypným úhlem do 7° doporučujeme dlouhou výsypku podavače. Tok materiálu se pak zastaví v případě vypnutí podavače.

Typy vibrátorů

Vibrační podavač typu FC-N vybaven magnetickým vibrátorem je používán všude tam, kde je důležitá přesnost dávkování a stupeň automatizace.

Vibrační podavače s tímto vibrátorem jsou řízeny systémem SKA KONTROL, který umožňuje plynulou regulaci, nebo systémem SKAKOPAC s výstupem pro řízení počítačem.

Vibrační podavače s vibračním motorem jsou používány především tam, kde není požadavek na přesnost dávkování, např. při posunu, vyprazdňování, překládce atd.

Pro regulaci podavačů s vibračním motorem mohou být použity frekvenční měniče.

Na velké výkony je používán SC podavač typu FC-N vybaven jedním, nebo více vibračními motory a regulátory vibrací.

Je možno volit různé druhy pohonu vibrátorů. Elektromotory s frekvenčním měničem, nebo bez něj, nebo hydromotory.

Přesně definované „zadání“ – zajištěná funkčnost

Vibrační žlaby se stávají vibračními podavači teprve tehdy, když jsou správně vestavěny. V případě, že velikost násypky podavače je stejná s výsypem sila a i ostatní parametry jsou správně navrženy, je tím zajištěna funkčnost podavače.

Vibrační podavače


TOP
×