Zařízení pro zavážení pecí

Systém zavážení pecí SKAKO VIBRATION byl vyvinut na základě více než 30letých zkušeností a ve spolupráci s našimi zákazníky, jejichž výrobky a výrobní procesy vyžadují jak automatický a rovnoměrný, tak i z hlediska hmotnosti přesný a kontrolovaný výrobní tok.

Zařízení pro zavážení pecí SKAKO VIBRATION jsou důležitou součástí řady výrobních procesů, jako např. automatické a z hlediska hmotnosti přesné:

  • zavážení kalicích a popouštěcích pecí
  • plnění průmyslových pracích a sušicích zařízení
  • zavážení a plnění průmyslových zařízení pro galvanizaci a povrchové úpravy

Kontrolované, automatické a hmotnostně přesné dávkování výrobků zaručuje neměnnou kvalitu výrobku, optimální vytížení zavážených zařízení a reprodukovatelná a dokumentovatelná výrobní data.

Prostřednictvím neustálé samokontroly při stálém porovnání kapacity ve smyslu POŽADAVEK/SKUTEČNOST a automatického sledování rychlosti dávkování ze zásobníku a žlabu je zaručeno plně automatické a absolutně rovnoměrné zavážení pece veškerými výrobky.

V závislosti na produktu a druhu zaváženého zařízení nabízí SKAKO VIBRATION různé standardní systémy vážení:

Dávkování produktu po šaržích:

  • pozitivní vážení šarže
  • negativní vážení šarže

Kontinuální dávkování produktu:

  • kontinuální negativní vážení
  • diskontinuální negativní vážení

Zařízení pro zavážení pecí


TOP
×