Linky pro dávkování a navážení materiálů

Velikost linky a technologie složení je volitelné na základě druhu materiálu a požadovaného výkonu. Mohou být vybaveny tenzometrickou váhou, která je používána jako navažovací (zvolené množství materiálu nebo vážit průběžně). Váha má paměti nejen na prošlé množství materiálu, ale obsahuje i program, do kterého lze uložit data o požadovaném množství navážení jednotlivých dávek různých materiálů. Zásobníky jsou většinou ovládány pneumatickou klapkou, ale dle požadavku může být zvolen i jiný princip otevírání a zavírání zásobníku (mechanicky, hydraulicky apod.). Doprava materiálu může být vodorovná, se stoupáním, svislá nebo kombinace vodorovné (dopravníky, šneky) a svislé (řetězový, nebo kurtový elevátor). Do linky může být zakomponován i třídič, který vytřídí různé předem zvolené velikosti, nebo míchačka, která namíchá požadované směsi.

Možnosti použití linek

 • pro betonárky
 • pro kamenolomy
 • pro agropodniky, zemědělská družstva
 • pro navážení a dávkování různých materiálů
 • pro skladování nebo vyskladňování materiálů např. z vagónu do skladu apod.
 • v provedení nerez pro potravinářské odvětví (cukrovary, čokoládovny, agro-výkupy apod.)
 • pro chemický průmysl
 • pro elektrárny na energosádrovec apod.
 • pro podniky s výrobou stavebních hmot a dílců

Ovládání linek

 • velín - ovládání celé linky je umístěno v samostatné místnosti s možností zobrazení chodu linky na monitoru
 • samostatným rozvaděčem umístěným na zvoleném místě u linky
 • hlavní ovládání linky ve velínu s vyvedeným informačním panelem v provozu
 • ovládání může být plně automatizované (řízené PC) nebo mechanické (stykače)
 • součástí ovládání je samostatné logické spouštění nebo je možnost zabudovat toto ovládání do stávající technologie

Linky pro dávkování a navážení materiálů


TOP
×