Technologie pro sklady průmyslových hnojiv

Technologie zahrnují výrobu a dodávku nových strojních zařízení včetně rekonstrukcí buď celků nebo částí původní technologie popř. doplnění nebo rozšíření stávajících technologií. Jsou navrhovány na základě potřeb zákazníků ať už vzhledem k velikosti prostoru, kde má být daná technologie umístěna, tak i vzhledem k požadavkům výkonnostním a k charakteru materiálu. Od těchto požadavků se odvíjí i cena, která je tvořena na základě technického vybavení a komfortu funkce či ovládání celé technologie. Konstrukce jednotlivých strojů a zařízení jsou vždy samonosné a jsou uzpůsobeny tak, aby byla jejich údržba co nejjednodušší a pokud možno minimální. K pohánění jednotlivých strojů jsou používány motory s převodovkami, které mají celoživotní náplň. Pokud je z jakéhokoliv důvodu požadavek použít určitého výrobce pohonů, jsou s nimi technologie dodávány (např. když jsou u provozovatele pohony určitého typu a ten má již smluvně ošetřený servis...).

Vybavení

 • elevátorem pro kolmou dopravu směrem vzhůru
 • podávacími šneky, které mohou sloužit i jako rozhrnovací zařízení v zásobníkách
 • pásovými dopravníky v úhlu stoupání až 60°
 • vibračními podavači
 • třídiči velikostí jednotlivých složek
 • tenzometrickou váhou s pamětí receptur
 • míchacím systémem
 • zásobníky s automatickým či mechanickým ovládáním otevíracích klapek
 • dávkovacím zařízením
 • balícím zařízením s paletizátorem nebo manipulátorem
 • vykládání z pásu pomocí shazovacího vozíku

Provedení konstrukce

 • černá ocel s povrchovou úpravou Zn nebo syntetický nátěr
 • nerez (pro potravinářství nebo agresivní látky)
 • kombinace ocel, dřevo, plast

Provedení pásu

 • dvou až tří-vložková černá guma
 • PVC hladký nebo s hradítky
 • PU hladký nebo s hradítky
 • PVC pro potravinářství (s atestem)
 • Modulární pás apod.

Možnosti použití

 • agrochemické podniky
 • zemědělská družstva
 • podniky zabývající se skladováním nebo výrobou průmyslových hnojiv
 • potravinářské podniky

Ovládání

 • plně automatické (řízené PC) nebo mechanické (stykače, časová relé)
 • samostatnými spouštěči na jednotlivých zařízeních
 • může být umístěno ve velínu v samostatné místnosti s možností zobrazení chodu jednotlivých zařízení na monitoru
 • hlavní ovládání linky ve velínu nebo na předem zvoleném místě s vyvedeným informačním panelem v provozu (světelná nebo zvuková signalizace)
 • technologie mohou být dodány i bez elektro-ovládání (svorkovnice na motoru)
 • součástí ovládání je samostatné logické spouštění nebo je možnost zabudovat toto ovládání do stávajícího okruhu původní technologie apod.

Technologie pro sklady průmyslových hnojiv


TOP
×