Třídiče a třídící zařízení

Třídiče jsou jednoduché stroje, pomocí kterých se třídí určité materiály podle velikostí. Jejich technické provedení a princip je vždy volen na základě požadavku konečného zákazníka a podle charakteru daného materiálu. Velikost tzn. délka, šířka, průměr atd. je vždy dle požadovaného výkonu. Jsou vyráběny z černé oceli se zvolenou povrchovou úpravou (nátěr, pozinkování apod.) nebo z nerez oceli.

Druhy třídičů

  • Rotační třídiče - do rámu ve tvaru šestihranu jsou umístěna síta ze zvolenou velikostí ok. Průměr a délka tohoto třídiče je dle charakteru materiálu a dle výkonu. Na třídiči může být postupně tříděno i několik velikostí. Šestihran se otáčí určitou rychlostí kolem své osy. Vytříděná velikost padá kolmo dolů přes výsypník, nadsítná velikost potom postupuje na další síto nebo ven mimo třídič. Jednotlivá síta lze dle potřeby i vyměnit za jiná. V případě, že je tříděný materiál vlhký, lepivý nebo jinak přilnavý, je možné třídič vybavit čistícím kartáčem.
  • Vibrační třídiče - třídič má rovnou plochu s jedním nebo více síty, která jsou uložena v samostatném rámu. Je vybaven vibromotory, které způsobují vibrace. Materiál je tímto vibrováním nadnášen a postupně tříděn. Vytříděná frakce je dopravována pomocí skluzů do stran třídiče, nadsítná pak postupuje podélně mimo třídič, síta jsou dle potřeby vyměnitelná.
  • Hvězdicová - v rámu třídiče jsou hřídelky, na kterých jsou v určitých vzdálenostech připevněny pryžové hvězdice, které se otáčí vždy ve stejném směru. Roztečí a počtem prstů v jednotlivých hvězdicích je definovaná velikost tříděného materiálu. Vytříděná frakce padá volným pádem kolmo dolů pod třídič, nadsítná velikost frakce je pak dopravována vodorovně ve směru otáčení hvězdic mimo třídič.

Použití

  • v odpadkovém hospodářství (třídírny odpadů, sběrné suroviny, apod.)
  • zemědělský průmysl a agrodružstva (brambory, zelenina, rašelina apod.)
  • kamenoprůmysl (kamenivo, písek, štěrk, apod.)
  • betonárky (kamenivo, písek, štěrk, apod.)
  • potravinářský průmysl (různé potravinářské výrobky)
  • chemický průmysl, hnojiva
  • další podniky, které ve svých technologiích potřebují zajistit, aby do výroby vstupovaly předem velikostně definované materiály

Třídiče a třídící zařízení


TOP
×